Kokouksissa päätettyä

Nairssuon suoalueella vesilintujen metsästys sallittu yhtenäpäivänä viikossa lauantaisin. 1.10. alkaen vesilinnustus on sallittua vapaasti. Ensimmäinen jahtipäivä on 26.8.2017 klo 00:00

Vierasmaksu 10 €/päivä. Vierasmaksu maksetaan verkkopankin välityksellä tai johtokunnan jäsen voi kirjoittaa vieraskortin. Kuitenkin ennen metsästyksen aloittamista. Verkkopankissa maksetusta vierasmaksusta tositteeksi kelpaa tulostettu kuitti, josta käy ilmi vieraan nimi, metsästyspäivä/päivät ja isännän nimi. Muurlan metsästysseuran tilinumero: FI54 5410 2040 0036 25

Yhteiskettujahdeissa, pienpetojen luolapyynnistä ja varisjahdissa olevan vieraan ei tarvitse maksaa vierasmaksua.

Koirien irtipito yleisenä kiinipito aikana on kielletty kaikilta koirilta. Koirien kouluttamiseen on kuiten mahdollisuus yleisenä kiinnipitoaikana Jari Saarniniemen sorakuopalla kiskontien varrella.

Vuosikokouksen 03/2018 kohta 15. Muut esille tulevat asiat: ”Todettiin, että metsästystä ei ole kielletty muuta kuin ajavaa koiraa käyttäen ei ole kielletty seuran päätöksellä kesäkokouksessa 2010.”

Ilves ja muut suurpeto havainnot ilmoitetaan Tuomo Rannikolle tai Mauri Harjulle.

Villisian ja kauriin metsästys peurajaoston alaisuudessa, kytis turvallisuuden takia. Ohjeita ja lisätietoja antaa peuranmetsästyksenjohtajat.

Kauris saalis ilmoitukset tulee tehdä itse 7 päivän kuluessa kaadosta riistanhoitopiirille sekä seuran sihteerille.

 

Muurlan Metsästysseuran peurajaoston yleinen kokous 1.8.2017 klo 19.00

Kaatoluvat 2017-2018 

Todettiin että on saatu 55 valkohäntäpeuran kaatolupaa jahtikaudelle 2017-2018.

Päätettiin että peuraporukka hoitaa myös metsäkaurisjahdin. Metsäkauriin kaataja hoitaa ilmoituksen riistakeskukselle 7 päivän kuluessa. Päätettiin että valkohäntäkauriin kaatoilmoitukset suoritetaan Oma Riista-palvelussa.

Todettiin että tavoitellaan suurta kaatoprosenttia. Tavoitteena on pysäyttää valkohäntäpeuran kannan kasvu. Metsästyksenjohtaja antaa ohjeet pukkien, lehmien ja vasojen suhteen jahdin edistyessä.

Päätettiin että peuraporukka hoitaa myös villisika- ja suurpetojahdit.

Jahdin aloitus

Päätettiin aloittaa jahti 01.09.2017.

Kyttäysammunta

Kytikselle menosta on aina ilmoitettava metsästyksenjohtajalle. Noudatetaan Sorkka -2020 hankkeen sarvisääntöjä. Jokaisella metsästäjällä on käytettävissä 2 kpl valkohäntäpeuralupia, jolla saa kaataa 2 aikuista valkohäntäpeuraa tai neljä vasaa haluamallaan lain sallimalla metsästysmuodolla. Jos metsästäjä on käyttänyt lupansa 30.11. mennessä ja ampunut valkohäntäpeurapukin, olisi hänellä käytössään ½-peuralupa joulukuun 15. päivän jälkeen, mikäli lupia on jäljellä > 5 kpl. Jos metsästäjä on ampunut luvallaan neljä vasaa tai 2 lehmää 30.11 mennessä, olisi hänellä käytössään 1-peuralupa joulukuun 15. päivän jälkeen, mikäli lupia on jäljellä > 5 kpl. Toiselle metsästäjälle ampuminen on kielletty, muissa tapauksissa kuin, että jakaa aikuisen peuran sellaisen metsästäjän kanssa joka on jo ampunut itsellensä vasan. (Eli jos ampuu aikuisen, eikä ole ampunut vielä vasaa, sen voi jakaa vasan ampuneen kaverin kanssa. Tai jos on jo itse ampunut vasan, voi aikuisen peuran jakaa vasan ampuneen kaverin kanssa.) Lisäksi todettiin, että on sallittua ampua kytikseltä valkohäntäpeuroja viikonlopun yhteisjahdin yhteisjakoon.

Ylimääräinen kokous Sunnuntaina 17.9.2017 klo 11.00 alkaen, jossa päätettiin seuraavaa:

4.   Supikoiran ammunta kyttäysmetsästyksen aikana

Todettiin että oli ollut aikaisemmin sääntö, jonka mukaan valkohäntäpeuran kyttäysmetsästyksen yhteydessä oli kielletty muitten elämien metsästys. Esitettiin erilaisia kantoja supikoiran ampumisen sallimisesta/kiellon jatkamisesta. Joonas Rannikko esitti että valkohäntäpeuran kyttäysmetsästyksen yhteydessä voidaan ampua muutakin laillista riista. Jokaisesta kaadosta tulee tehdä ilmoitus. Jokainen ammuttu laukaus ilmoitetaan ja tutkitaan. Jokaisen ruokintapaikan ylläpitäjät saavat päättää, jos haluavat rajoittaa muun kuin valkohäntäpeuran ampumista kyttäysmetsästyksen yhteydessä. Saalis tulee aina korjata pois ruokintapisteeltä.  Äänestettiin ja laskettiin että 14 kannatti esitystä. Kun kokoukseen osallistui 20 jäsentä, todettiin että esitys oli enemmistöpäätöksellä hyväksytty.

Lupamaksu

Päätettiin jäsenmaksuksi €35 per peurajaoston jäsen. Jäsenmaksu on maksettava ennen jahtikauden alkua Muurlan Metsästysseura ry:n peurajaoston tilille.

Johtajat

Valittiin valkohäntäpeurametsästyksen johtajat:

Joonas Rannikko, metsästyksen johtaja

Tuomo Rannikko, 1. varajohtaja

Hannu Hyttinen, 2. varajohtaja

Antti Rannikko, 3. varajohtaja

Juha Rannikko, 4. varajohtaja

 

Valkohäntäpeuran ruokinnan hoitaminen

Ruokintamaksua ei peritä nyt. Tarve arvioidaan myöhemmin jahdin kuluessa.

Ruokintapaikka Vastuuhenkilöt:

Korimäentie  Reijo Risu

Melkkomäki  Jussi Mäkinen, Tomi Laakkonen

Linkin automaatti Timo Halkilahti, Seppo Lehtonen

Harjulan Haka Pasi Pekkanen, Jukka Tolvanen

Metsästysseuran maja Tapio Jokila, Tomi Niemi

Hankkaa  Antti Rannikko

Yrjön katos  Reijo Risu, Mikko Loimusto

Varkaan notko Tuomo Rannikko

Tamminen  Reijo Risu, Kalle Pitkäsuo

Sortto  T. Mustonen, A. Kinnunen, E. Ehrnrooth

Hannunkatos  Hannu Hyttinen, Tapio Salovaara

Lehu  Juha Rannikko, Joonas Rannikko

Kuusmetänkannas Tapani Tamminen

Luhta  Tapani Tamminen

Kotiseutukierros Sami Kinnunen

Isonummi  Juha Rannikko, Joonas Rannikko

Mäntsälä  Juha Rannikko, Joonas Rannikko

Suvitie  Mauri Harju, Juha Rannikko

Lamminkero  Veli Hyttinen

Kiurunpelto  Antti Rannikko, Tuomo Rannikko, Juha Rannikko

Pyymäen haka Seppo Lehtonen

 

Vierasmaksut

Muurlan Metsästysseuran päiväkohtaisen vierasmaksun seuralle á €10 lisäksi peurajaostolle á €20 per päivä. Karhumiehiltä, virolaisilta ja vaihtometsästäjiltä ei peritä vierasmaksuja, koska hekään eivät peri maksua muurlalaisilta vierasjahdeissa.

Muuta Virolaiset jahtivieraat saapuvat 1. joulukuuta täyden kuun aikaan, jolloin peurajaoston

jäsenten mahdollisimman suuri osallistuminen jahtiin on erittäin toivottavaa parhaimman jahtituloksen saavuttamiseksi.

Muistutettiin että jahdissa on aina käytettävä lain määrittelemää oranssinväristä turvaliiviä ja lakkia. Kaikilla jahtiin osallistuvilla tulee olla toimiva ladattu VHF-puhelin. Kaikilla jahtiin osallistuvilta edellytetään kahta harjoituskertaa Hevonpään hirviradalla vuosittain.