Kokouksissa päätettyä

Vesilintujen metsästyksen aloittaminen Nairssuon suoalueella lauantaisin klo 00.00 – 24.00. Metsästys aloitetaan lauantaina 22.8. 2020 klo 00:00 Metsästys sallittua vapaasti 1.10. alkaen.

Vierasmaksu 10 €/päivä. Vierasmaksu maksetaan verkkopankin välityksellä tai johtokunnan jäsen voi kirjoittaa vieraskortin. Kuitenkin ennen metsästyksen aloittamista. Verkkopankissa maksetusta vierasmaksusta tositteeksi kelpaa tulostettu kuitti, josta käy ilmi vieraan nimi, metsästyspäivä/päivät ja isännän nimi. Muurlan metsästysseuran tilinumero: FI54 5410 2040 0036 25

Suurpeto-, vahinkolintu-, pienpeto-, peura- ja kaurisjahtiin saa tuoda vieraan ilman vierasmaksua.

Koirien irtipito yleisenä kiinnipito aikana on kielletty kaikilta koirilta.

Ilves ja muut suurpeto havainnot ilmoitetaan Tuomo Rannikolle tai Mauri Harjulle.

Villisian ja kauriin metsästys peurajaoston alaisuudessa, kytis turvallisuuden takia. Ohjeita ja lisätietoja antaa peuranmetsästyksenjohtajat.

Kauris saalis ilmoitukset tulee tehdä itse 7 päivän kuluessa kaadosta riistanhoitopiirille sekä seuran sihteerille.

Päätettiin että peuraporukka hoitaa myös villisika- ja suurpetojahdit.

Metsästys vahtimalla

Kytikselle menosta on aina ilmoitettava metsästyksenjohtajalle. Noudatetaan Sorkka 2020-hankkeen sarvisääntöjä. Aina ennen pukin kaatamista on ensin kaadettava 1 lehmä. Metsästyksenjohtajalle varataan oikeus antaa lisäohjeita kaatomääristä ja suhteista jahdin edetessä. Jahdin edetessä metsästyksenjohtaja voi siten leikata käyttämättömiä metsästäjäkohtaisia kiintiöitä kokonaiskaatomäärän hallitsemiseksi. Siten metsästäjiä kehotetaan käymään kytiksellä mahdollisimman paljon jahtikauden alussa.

Metsästäjiä kehotetaan pidättäytymään suurisarvisten vanhempien pukkien kaatamisesta ennen valkohäntäpeuran kiimaa. Jos kuitenkin käy niin, että suurisarvinen valkohäntäpeurapukki on kaadettavissa ennen kiima ja metsästäjällä ei ole ollenkaan aikaisempia valkohäntäpeuran sarvitrofeeta, niin tällöin pukki voidaan metsästäjäkohtaisen kiintiön puitteissa kaataa. Tähän poikkeukseen metsästäjä voi siis vedota vain kerran metsästäjäurallaan.

Yhteisjahtien naaras-, pukki- ja vasamäärät ja -suhteet lasketaan erillään henkilökohtaisista kiintiöistä. Metsästyksenjohtaja voi määrätä erikseen, jos kytikseltä voi ampua valkohäntäpeuroja viikonlopun yhteisjahdin yhteisjakoon. Jos viikonlopun yhteisjahdin tulos jää niin pieneksi, ettei yhteisjahdin jako-osuus ole enää järkevä, niin metsästyksenjohtaja voi siirtää kaadetun saaliin ampujan metsästäjäkohtaiseen kiintiöön kuuluvaksi.

Johtajat

Valittiin valkohäntäpeurametsästyksen johtajat:

Joonas Rannikko, metsästyksen johtaja

Tuomo Rannikko, 1. varajohtaja

Hannu Hyttinen, 2. varajohtaja

Antti Rannikko, 3. varajohtaja

Juha Rannikko, 4. varajohtaja

Kolaripeurat

Sovittiin kiertävästä kolaripeurojen hakukäytännöstä, jossa vastuuhenkilöt on jaettu eri viikoille oheisen taulukon mukaisesti.

Muistutettiin että jahdissa on aina käytettävä lain määrittelemää oranssinväristä turvaliiviä ja lakkia. Kaikilla jahtiin osallistuvilla tulee olla toimiva ladattu VHF-puhelin. Kaikilla jahtiin osallistuvilta edellytetään kahta harjoituskertaa hirviradalla vuosittain.