Kokouksissa päätettyä

Vesilintujen metsästyksen aloittaminen Nairssuon suoalueella lauantaisin klo 00.00 – 24.00. Metsästys aloitetaan lauantaina 25.8. 2018 klo 00:00 Metsästys sallittua vapaasti 1.10. alkaen.

Vierasmaksu 10 €/päivä. Vierasmaksu maksetaan verkkopankin välityksellä tai johtokunnan jäsen voi kirjoittaa vieraskortin. Kuitenkin ennen metsästyksen aloittamista. Verkkopankissa maksetusta vierasmaksusta tositteeksi kelpaa tulostettu kuitti, josta käy ilmi vieraan nimi, metsästyspäivä/päivät ja isännän nimi. Muurlan metsästysseuran tilinumero: FI54 5410 2040 0036 25

Yhteiskettujahdeissa, pienpetojen luolapyynnistä ja varisjahdissa olevan vieraan ei tarvitse maksaa vierasmaksua.

Koirien irtipito yleisenä kiinipito aikana on kielletty kaikilta koirilta.

Vuosikokouksen 03/2018 kohta 15. Muut esille tulevat asiat: ”Todettiin, että metsästystä ei ole kielletty muuta kuin ajavaa koiraa käyttäen ei ole kielletty seuran päätöksellä kesäkokouksessa 2010.”

Ilves ja muut suurpeto havainnot ilmoitetaan Tuomo Rannikolle tai Mauri Harjulle.

Villisian ja kauriin metsästys peurajaoston alaisuudessa, kytis turvallisuuden takia. Ohjeita ja lisätietoja antaa peuranmetsästyksenjohtajat.

Kauris saalis ilmoitukset tulee tehdä itse 7 päivän kuluessa kaadosta riistanhoitopiirille sekä seuran sihteerille.

Ote peurakokouksen pöytäkirjasta 28.8.2018

Kaatoluvat 2018-2019

Todettiin että on saatu 61 valkohäntäpeuran kaatolupaa jahtikaudelle 2018-2019.

Päätettiin että peuraporukka hoitaa myös metsäkauris- ja villisikajahdin. Metsäkauriin kaataja hoitaa ilmoituksen riistakeskukselle 7 päivän kuluessa. Päätettiin että valkohäntäkauriin kaatoilmoitukset suoritetaan Oma Riista-palvelussa.

Todettiin että tavoitellaan suurta kaatoprosenttia. Tavoitteena on pysäyttää valkohäntäpeuran kannan kasvu. Metsästyksenjohtaja antaa ohjeet pukkien, lehmien ja vasojen suhteen jahdin edistyessä.

Päätettiin että peuraporukka hoitaa myös villisika- ja suurpetojahdit.

Jahdin aloitus

Päätettiin aloittaa jahti 01.09.2018.

Metsästys vahtimalla

Kytikselle menosta on aina ilmoitettava metsästyksenjohtajalle. Noudatetaan Sorkka 2020-hankkeen sarvisääntöjä. Jokaisella metsästäjällä on käytettävissä 6 kokonaista valkohäntäpeuran kaatolupaa, jotka metsästäjä voi käyttää lain sallimalla metsästysmuodolla. Aina ennen pukin kaatamista on ensin kaadettava 1 lehmä. Metsästäjä saa kuitenkin kaataa enintään 2 pukkia vahtimalla/kytikseltä. Metsästyksenjohtajalle varataan oikeus antaa lisäohjeita kaatomääristä ja suhteista jahdin edetessä. Jahdin edetessä metsästyksenjohtaja voi siten leikata käyttämättömiä metsästäjäkohtaisia kiintiöitä kokonaiskaatomäärän hallitsemiseksi. Siten metsästäjiä kehotetaan käymään kytiksellä mahdollisimman paljon jahtikauden alussa.

Metsästäjiä kehotetaan pidättäytymään suurisarvisten vanhempien pukkien kaatamisesta ennen valkohäntäpeuran kiimaa. Jos kuitenkin käy niin, että suurisarvinen valkohäntäpeurapukki on kaadettavissa ennen kiima ja metsästäjällä ei ole ollenkaan aikaisempia valkohäntäpeuran sarvitrofeeta, niin tällöin pukki voidaan metsästäjäkohtaisen kiintiön puitteissa kaataa. Tähän poikkeukseen metsästäjä voi siis vedota vain kerran metsästäjäurallaan.

Yhteisjahtien naaras-, pukki- ja vasamäärät ja -suhteet lasketaan erillään henkilökohtaisista kiintiöistä. Metsästyksenjohtaja voi määrätä erikseen, jos kytikseltä voi ampua valkohäntäpeuroja viikonlopun yhteisjahdin yhteisjakoon. Jos viikonlopun yhteisjahdin tulos jää niin pieneksi, ettei yhteisjahdin jako-osuus ole enää järkevä, niin metsästyksenjohtaja voi siirtää kaadetun saaliin ampujan metsästäjäkohtaiseen kiintiöön kuuluvaksi.

Ylimääräinen kokous Sunnuntaina 17.9.2017 klo 11.00 alkaen, jossa päätettiin seuraavaa:

Supikoiran ammunta kyttäysmetsästyksen aikana

Todettiin että oli ollut aikaisemmin sääntö, jonka mukaan valkohäntäpeuran kyttäysmetsästyksen yhteydessä oli kielletty muitten elämien metsästys. Esitettiin erilaisia kantoja supikoiran ampumisen sallimisesta/kiellon jatkamisesta. Joonas Rannikko esitti että valkohäntäpeuran kyttäysmetsästyksen yhteydessä voidaan ampua muutakin laillista riista. Jokaisesta kaadosta tulee tehdä ilmoitus. Jokainen ammuttu laukaus ilmoitetaan ja tutkitaan. Jokaisen ruokintapaikan ylläpitäjät saavat päättää, jos haluavat rajoittaa muun kuin valkohäntäpeuran ampumista kyttäysmetsästyksen yhteydessä. Saalis tulee aina korjata pois ruokintapisteeltä.  Äänestettiin ja laskettiin että 14 kannatti esitystä. Kun kokoukseen osallistui 20 jäsentä, todettiin että esitys oli enemmistöpäätöksellä hyväksytty.

Lupamaksu

Päätettiin jäsenmaksuksi €50 per peurajaoston jäsen. Jäsenmaksu on maksettava ennen jahtikauden alkua Muurlan Metsästysseura ry:n peurajaoston tilille FI55 5410 2020 0061 84.

Johtajat

Valittiin valkohäntäpeurametsästyksen johtajat:

Joonas Rannikko, metsästyksen johtaja

Tuomo Rannikko, 1. varajohtaja

Hannu Hyttinen, 2. varajohtaja

Antti Rannikko, 3. varajohtaja

Juha Rannikko, 4. varajohtaja

 

Valkohäntäpeuran ruokinnan hoitaminen

Ruokintamaksua ei peritä nyt. Tarve arvioidaan myöhemmin jahdin kuluessa.

Vierasmaksut

Muurlan Metsästysseuran päiväkohtaisen vierasmaksun seuralle á €10

Karhumiehiltä, virolaisilta ja vaihtometsästäjiltä ei peritä vierasmaksuja, koska hekään eivät peri maksua muurlalaisilta vierasjahdeissa.

Kolaripeurat

Sovittiin kiertävästä kolaripeurojen hakukäytännöstä, jossa vastuuhenkilöt on jaettu eri viikoille oheisen taulukon mukaisesti.

Muuta

Virolaiset jahtivieraat saapuvat joulukuussa täyden kuun aikaan, jolloin peurajaoston jäsenten mahdollisimman suuri osallistuminen jahtiin on erittäin toivottavaa parhaimman jahtituloksen saavuttamiseksi. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.

Muistutettiin että jahdissa on aina käytettävä lain määrittelemää oranssinväristä turvaliiviä ja lakkia. Kaikilla jahtiin osallistuvilla tulee olla toimiva ladattu VHF-puhelin. Kaikilla jahtiin osallistuvilta edellytetään kahta harjoituskertaa hirviradalla vuosittain.